Możesz nas wspierać na różne sposoby

Jeśli chcesz się dołączyć do tworzenia projektów, które pomagają młodym ludziom, to znalazłeś się w idealnym miejscu. Szukamy osób, które chcą towarzyszyć nam we wspólnej podróży, podczas której Bóg będzie przemieniał młode pokolenie.

Bardzo mocno wierzymy w ogromną wartość hojności, o której mówi Biblia. Dlatego też szukamy ludzi gotowych do współudziału w naszych działaniach dla młodzieży poprzez finanse. Osoby wspomagające nas mają realny wpływ na skuteczność i jakość naszych działań.

Wierzymy, że w dawaniu najważniejsze jest serce. Dlatego jesteśmy przekonani, że każda, nawet najmniejsza kwota, ma znaczenie. Będąc osobą wspierającą to Ty decydujesz, na co chcesz przeznaczyć swoje środki. Możesz sam zdecydować, czy Twoje wsparcie będzie skierowane na działania konkretnego pracownika Fali lub wybrany przez Ciebie projekt.

Jesteśmy wdzięczni za każdy akt hojności.

Jesteśmy wdzięczni za Twoje wsparcie! Twój wkład i zaufanie sprawia, że to, co robimy, możemy robić jeszcze lepiej. Cieszymy się, że razem z nami możesz wywierać wpływ na młode pokolenie. Wierzymy, że w przyszłości będziemy mogli oglądać piękne owoce naszej współpracy.

Liczy się Twoja decyzja

Wierzymy w skuteczny wzór hojności, jaki przekazuje Pismo Święte, gdzie czytamy: “Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor. 9:7).

Jeśli masz jakieś pytanie, przejdź poniżej do odpowiedniej zakładki najczęściej zadawanych pytań i kliknij w nią, aby poznać praktyczne kroki do rozpoczęcia wsparcia.

Najczęściej zadawane pytania

Na co Fala wydaje pieniądze?

Stowarzyszenie Fala prowadzi działalność statutową oraz wspierającą działalność gospodarczą poprzez funkcjonowanie Ośrodka h2o. Większość działalności statutowej jest możliwa dzięki pozyskiwanym darowiznom. Przeznaczone są one na rzecz organizacji wydarzeń, produkcji materiałów oraz utrzymywania pracowników odpowiedzialnych za realizację misji Fali.

Jaki rodzaj darowizn przyjmujecie?

Opieramy się na darowiznach pieniężnych, dokonywanych przez darczyńców, którzy sami wybierają kwotę wsparcia oraz jej przeznaczenie (konkretny projekt lub działania statutowe pracownika Fali). Wsparcie finansowe przyjmujemy poprzez przelewy bankowe, które mogą być jednorazowym darem lub regularnie wpłacaną kwotą (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie).

Kto wspiera Falę finansowo?

Nie da się jednoznacznie scharakteryzować naszych życzliwych darczyńców. Większość z nich to zwykli ludzie, którzy mają niezwykłe marzenie w sercu – widzieć przemienione przez Boga młode pokolenie. Decydują się na wsparcie dlatego, że sami mieli okazję poznać Boga w swoim życiu. Część z naszych darczyńców znamy osobiście, a reszta z nich pragnie pozostać anonimowa. Współpracujemy z darczyńcami z całego świata, jednak najbardziej z Polakami, którzy najlepiej rozumieją realia naszej działalności.

W jakiej kwocie wspiera Falę przeciętny darczyńca?

Każda osoba wspierająca nas finansowo sama ustala kwotę wsparcia. Przeciętnie, kwota wsparcia mieści się w granicach 20-300 złotych miesięcznie. Większość naszych darczyńców czyni to regularnie, co miesiąc.

Dlaczego zatrudniacie osoby w Stowarzyszeniu?

W działania Fali zaangażowanych jest mnóstwo ludzi, z których większość działa na zasadzie wolontariatu. Są to osoby, które po godzinach swojej pracy zawodowej czy zajęciach w szkole poświęcają czas na rzecz inwestowania w młodych ludzi. Jednak wolontariusze posiadają ogromne ograniczenia czasowe, których nie doświadczają pracownicy Fali. Potrzebujemy zarówno wolontariuszy, jak i ludzi mogących poświęcić czas na realizację misji, którą Bóg włożył w nasze serca. Wierzymy zgodnie z tym, czego naucza w Biblii apostoł Paweł, że robotnik jest godzien swojej zapłaty. Dlatego też osoby w pełni zaangażowane w pracę Fali są przez nas zatrudniane, dzięki czemu mogą poświęcić całą swoją uwagę na wspieranie młodego pokolenia.

Czemu nazywacie darczyńców partnerami?

Darczyńcy są naszymi partnerami w misji, którą realizujemy w Polsce. Jeśli chodzi o działalność Fali, to partnerstwo może się odbywać na kilku różnych poziomach: ktoś może wykonywać pracę w pełnym tego słowa znaczeniu, druga osoba może ją finansować, a jeszcze ktoś inny może zachęcać tych, którzy pracują i finansują. Wierzymy, że wszystkie z tych osób odgrywają znaczącą rolę w skuteczności naszej pracy. Realizowanie naszej misji bez nich byłoby niemożliwe. Każda forma partnerstwa jest ważna i jesteśmy za nią wdzięczni.

Jak zostać darczyńcą?

Jeśli zdecydowałeś się na wsparcie finansowe, wykonaj te proste kroki:
1. Wybierz konkretną inicjatywę lub działanie któregoś pracownika Fali
2. Zdecyduj się, czy chcesz zrobić jednorazową darowiznę, czy wspierać nas regularnie.
3. Skopiuj dane i zrób przelew / ustaw stałe zlecenie w swoim banku.

Jaki realny wpływ mają moje darowizny?

Twoje darowizny mają bardzo duży wpływ. Szczerze mówiąc, nie jesteśmy w stanie bez nich działać. Akty hojności sprawiają, że możemy od tak wielu lat prowadzić naszą pracę na rzecz młodego pokolenia. Nasze działania są finansowane tylko przez partnerów finansowych. Nie mamy żadnego innego źródła, z którego pozyskujemy środki na wynagrodzenia naszych pracowników, organizowanie wydarzeń czy publikowanie materiałów dla młodzieży. Pracownicy Fali to ludzie, którzy mają serca pełne pasji do działania na rzecz młodych ludzi. Mogą oni działać skutecznie właśnie dzięki Twojemu wsparciu, łącząc swoje pełne inicjatywy serca z zasobami, które pomagają im wywierać na młodzież coraz większy wpływ.

Możesz nas także wesprzeć poprzez: