Możesz nas wspierać na różne sposoby:

Jeśli chcesz dołączyć do tworzenia projektów na rzecz młodych ludzi, to znalazłeś się w idealnym miejscu. Szukamy osób, które chcą towarzyszyć nam we wspólnej podróży, podczas której Bóg będzie przemieniał młode pokolenie.

Mocno wierzymy w ogromną wartość hojności, o której mówi Biblia. Dlatego też szukamy ludzi gotowych do współudziału w naszych działaniach dla młodzieży poprzez finanse. Osoby wspomagające nas mają realny wpływ na skuteczność i jakość naszych działań.

Jesteśmy przekonani, że w dawaniu najważniejsze jest serce. Dlatego uważamy, że każda, nawet najmniejsza kwota, ma znaczenie. Będąc osobą wspierającą, sam decydujesz, na co chcesz przeznaczyć swoje środki. Możesz na przykład postanowić, że Twoje wsparcie będzie skierowane na działania konkretnego pracownika Fali lub wybrany przez Ciebie projekt.

Jesteśmy wdzięczni za każdy akt hojności.

Jesteśmy wdzięczni za Twoje wsparcie! Twój wkład i zaufanie sprawiają, że to, co robimy, możemy robić jeszcze lepiej. Cieszymy się, że razem z nami możesz wywierać wpływ na młode pokolenie. Wierzymy, że w przyszłości będziemy mogli oglądać piękne owoce naszej współpracy.

Liczy się Twoja decyzja

Wierzymy w skuteczny wzór hojności, jaki przekazuje Pismo Święte, gdzie czytamy: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor. 9:7).

Jeśli masz jakieś pytanie, przejdź poniżej do odpowiedniej zakładki najczęściej zadawanych pytań i kliknij w nią, aby poznać praktyczne kroki do rozpoczęcia wsparcia.

Najczęściej zadawane pytania

Na co Fala wydaje pieniądze?

Stowarzyszenie Fala prowadzi działalność statutową oraz wspierającą działalność gospodarczą poprzez funkcjonowanie Ośrodka h2o. Większość działalności statutowej jest możliwa dzięki pozyskiwanym darowiznom. Przeznaczone są one na rzecz organizacji wydarzeń, produkcji materiałów oraz utrzymywania pracowników odpowiedzialnych za realizację misji Stowarzyszenia Fala.

Jaki rodzaj darowizn przyjmujecie?

Opieramy się na darowiznach pieniężnych, dokonywanych przez darczyńców, którzy sami decydują o kwocie wsparcia oraz jej przeznaczeniu (np. konkretnego projektu lub działań statutowych pracownika Fali). Wsparcie finansowe przyjmujemy poprzez przelewy bankowe, które mogą być jednorazowym darem lub regularnie wpłacaną kwotą (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie).

Kto wspiera Falę finansowo?

Nie da się jednoznacznie scharakteryzować naszych Darczyńców. Większość z nich to zwykli ludzie, którzy mają niezwykłe marzenie w sercu – widzieć przemienione przez Boga młode pokolenie. Decydują się na wsparcie dlatego, że sami mieli okazję poznać Boga w swoim życiu. Część z nich znamy osobiście, podczas gdy niektórzy pragną pozostać anonimowi. Współpracujemy z Darczyńcami z całego świata, jednak najczęściej z Polakami, którzy najlepiej rozumieją realia naszej działalności.

W jakiej kwocie wspiera Falę przeciętny darczyńca?

Każda osoba wspierająca nas finansowo sama ustala kwotę wsparcia. Przeciętnie kwota wsparcia mieści się w granicach 20-300 złotych miesięcznie. Większość naszych Darczyńców czyni to regularnie, co miesiąc.

Dlaczego zatrudniacie osoby w Stowarzyszeniu?

W działania Fali zaangażowanych jest mnóstwo ludzi, z których większość działa na zasadzie wolontariatu. Są to osoby, które po godzinach swojej pracy zawodowej czy po zajęciach w szkole poświęcają czas na rzecz inwestowania w młodych ludzi. Jednak wolontariusze posiadają ogromne ograniczenia czasowe, których nie doświadczają pracownicy Fali. Potrzebujemy zarówno wolontariuszy, jak i ludzi mogących poświęcić czas na realizację misji włożonej przez Boga w ich serca. Wierzymy zgodnie z tym, czego naucza w Biblii Apostoł Paweł, że „robotnik jest godzien swojej zapłaty”. Dlatego też osoby w pełni zaangażowane w działalność Fali są przez nas zatrudniane, dzięki czemu mogą poświęcić całą swoją uwagę na wspieranie młodego pokolenia.

Czemu nazywacie Darczyńców partnerami?

Darczyńcy są naszymi partnerami w misji, którą realizujemy w Polsce. Jeśli chodzi o działalność Stowarzyszenia Fala, to partnerstwo może się odbywać na kilku różnych poziomach: ktoś może wykonywać pracę w pełnym tego słowa znaczeniu, druga osoba może ją finansować, a jeszcze inna może zachęcać tych, którzy pracują i finansują. Wierzymy, że każda z tych osób odgrywa znaczącą rolę w skuteczności naszej pracy. Realizowanie naszej misji bez nich byłoby niemożliwe. Każda forma partnerstwa jest ważna i jesteśmy za nią wdzięczni.

Jak zostać Darczyńcą?

Jeśli zdecydowałeś się na wsparcie finansowe, wykonaj następujące proste kroki:
1. Wybierz konkretną inicjatywę lub działanie któregoś z pracowników Fali
2. Zdecyduj się, czy chcesz przekazać jednorazową darowiznę, czy wspierać nas regularnie.
3. Skopiuj dane i zrób przelew / ustaw stałe zlecenie w swoim banku.

Jaki realny wpływ mają moje darowizny?

Twoje darowizny mają bardzo duży wpływ. Szczerze mówiąc, nie jesteśmy w stanie bez nich działać. Akty hojności sprawiają, że możemy od tak wielu lat prowadzić pracę na rzecz młodego pokolenia. Nasze działania są finansowane tylko poprzez partnerów finansowych. Nie mamy żadnego innego źródła, z którego pozyskujemy środki na wynagrodzenia naszych pracowników, organizowanie wydarzeń czy publikowanie materiałów dla młodzieży. Pracownicy Fali to ludzie, którzy mają serca pełne pasji do działania na rzecz młodych ludzi. Mogą oni działać skutecznie właśnie dzięki Twojemu wsparciu, łącząc swoje pełne inicjatywy serca z zasobami, które pomagają im wywierać coraz większy wpływ na młodzież.

Możesz nas także wesprzeć poprzez: