Stowarzyszenie Fala powstało w Polsce w 2003 roku pod wpływem pragnienia wspierania rozwoju młodych ludzi, tak by osiągali w swoim życiu dojrzałość, której pragnie dla nich Bóg.

Jesteśmy międzywyznaniową organizacją chrześcijańską. Działamy dobroczynnie i edukacyjnie aby zaspokajać fizyczne, umysłowe, społeczne, emocjonalne i duchowe potrzeby młodzieży. Zależy nam na rozwoju charakteru człowieka i jego umiejętności przywódczych. To, co robimy, jest inspirowane wartościami chrześcijańskimi.

Wizja Stowarzyszenia

Chcemy widzieć Bożą przemianę młodego pokolenia, które wywiera wpływ na społeczeństwo.

Nasza misja

Wyposażamy liderów młodego pokolenia do wypełniania posłannictwa Chrystusa.

Wzrastam – Inspiruję – Mentoruję

Świadomie inwestujemy w proces rozwoju, dzięki któremu młodzi ludzie WZRASTAJĄ i stają się liderami dla swojego pokolenia, INSPIRUJĄC innych, a później MENTORUJĄC kolejnych młodych liderów.

Nasz zespół
Projekty
Wolontariat

Pobierz nasz Statut oraz Wyznanie wiary