Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
twój rozwój
18 marca 2024

100° OBOK #1: Obok Cierpiącego Pokolenia

Autor:
Jonasz Błajet
Szacowany czas czytania: 5min
Sesja I (Daniel Eifling & Adam Loffler) – Obok cierpiącego pokolenia

Poniżej znajdziesz skrócone notatki z wykładu, jeżeli chcesz sobie przypomnieć coś z wykładu. Na końcu znajdziesz również slajdy do ściągnięcia.

1. W 2023 roku zostały opublikowane wyniki badania „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Wiek badanych to 10-19 lat i z raportu wynika m.in., że:

 • 1/5 uczniów nie chce się żyć.
 • 4/10 uczniów myślało o podjęciu próby samobójczej.
 • 1/3 badanych zgłasza kłopoty w nauce.
 • 1/3 uczniów ma podejrzenie depresji.
 • Prawie połowa uczniów objada się lub głodzi.
 • 1/3 badanych nie akceptuje tego kim jest i jak wygląda.
 • Ponad połowa odczuwa brak motywacji do działania.

W raporcie zostały także przedstawione wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia młodzieży, takich jak rodzice, rodzeństwo, rówieśnicy w szkole, można tam zobaczyć teksty takie jak: „Dzieci w twoim wieku nie mają problemów”, „Jesteś moim największym błędem”, „Zabij się”, „Jesteś wpadką, szkoda, że żyjesz” …

Tu możesz znaleźć badania.

2. Na taki stan rzeczy, tzn. pogarszający się stan zdrowia psychicznego wśród młodzieży wpływa wiele kwestii:

 • Postęp technologiczny
 • System edukacji
 • Dostępność produktów
 • Rozwój marketingu/bodźce
 • Zależność od social mediów
 • Łatwy dostęp do przemocy i pornografii
 • Niezrozumienie ze strony wcześniejszych generacji

3. Stowarzyszenie Fala w 2021 roku przeprowadziło badanie „Post covid” wykonując 101 wywiadów z młodzieżą 13-19 lat. Usłyszane zostały potrzeby celu, tożsamości, znaczenia, zachęty, zrozumienia, zauważenia, bezpieczeństwa. Z kolei jako potrzeby realne można by wyróżnić:

 • Radzenia sobie z trudnościami.
 • Odpowiedniego podejścia do funkcjonowania w świecie online.
 • Prowadzenia w budowaniu osobistej więzi z Bogiem.
 • Wolności w pokonywaniu wyzwań i sprawdzaniu siebie.
 • Bliskości w relacjach z rówieśnikami i bycia kochanym.
 • Wspierania we wszechstronnym rozwoju osobistym.
 • Pomocy w napięciach w relacjach ze rodzicami/starszym pokoleniem w kościele.

  Ze wszystkich powyższych faktów wyłania się to, że młodzi ludzie drastycznie potrzebują obecności kogoś, kto będzie im towarzyszył, kto będzie OBOK nich.

4. Patrząc teologicznie na kwestię bycia OBOK, warto najpierw rozważyć rezultat grzechu w ogrodzie EDEN:

 1. Izolacja (ukrywanie się przed Bogiem i sobą nawzajem)
 2. Wstyd (coś ze mną jest nie tak)
 3. Odcięcie (od życiodajnego Boga)

Aby skorzystać z Bożej pomocy, cierpiące osoby powinny chwycić się Boga jedną ręką, a drugą ręką życiodajnego człowieka. Bóg chce wykorzystywać innych ludzi do procesu uzdrawiania, a sam oferuje ponowne połącznie z Nim dzięki ofierze Jezusa Chrystusa.

5. Aby człowiek mógł być życiodajny, tj. ukazać moc relacji, połączenia i przywiązania…

 • Powinien wiedzieć, że cierpiąca osoba nie potrzebuje wiedzy o Bogu. Ona potrzebuje Go poznawać, doświadczać, chwycić i Mu ufać. Bóg często wydaje im się być poza zasięgiem, stąd konieczność wsparcia.
 • Staje się namacalnym odzwierciedleniem Boga, aby inni mogli Go pojąć i poznać głębiej.
 • Powinien dawać ukojenie serca nadzieją i miłością na wzór Jezusa (Mateusza 9:36)
 • Zapewnia pomoc i ukojenie.

Na zakończenie, z 2 Listu do Koryntian 1:3-7 wynika, że:

 • Bóg = pociecha i miłosierdzie.
 • Bóg pociesza nas, żebyśmy mu powierzali innych.
 • Bóg może nadać cierpieniu sens.

Resztę materiałów z konferencji możesz znaleść tutaj:

100° OBOK

Autor

Sprawdź również: