Projekty UE

Operacja współfinansowania przez Unię Europejską za środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w równoważone rybactwo

Tytuł operacji:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU OŚRODKA H2O W KICZYCACH NA ŁOWISKO WĘDKARSKIE Z WĘDZARNIĄ RYB, SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE MIEJSCA WYPOCZYNKU, REKREACJI I SPORTU”

Udział Środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 249 749,37 zł Udział Środków finansowych krajowych w operacji: 83 249,80 zł

PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę łowiska dla wędkarzy oraz zagospodarowanie terenu wokół w Ośrodku wypoczynkowo - konferencyjnym h2o w Kiczycach poprzez budowę pomostów, altanki, ogrodzenia, ciągów pieszych i zakup wędzarni